بزرگان شهرستان نرماشیر
  • رفعت نظام:میرزا قاسم خان  پسر خواجه حسن نعیم آبادی از اهالی نعیم آباد نرماشیر و از جمله دلاوران و آزادیخواهانی است که بی تردید نام بزرگش همواره زیب و زیور تاریخ بم خواهد بود. سپس منشی گری مرتضی قلی خان سعداله حاکم بلوچستان و بم را عهده دار شد و هر چه سردار معتضد او را احضار کرد نپذیرفت و بعد از به توپ بستن شدن مجلس به کمک آزادیخواهان دیگری چون ناظم النجار شتافت بعدها  با میرزا حسن خان رِییس نظمیه  آشنا شد و بدنبال وقایع دیگری که اتفاق افتاد سلاطین عشره شکل گرفت  و این دو جزو ده نفر اعضاء این گروه بودند  . آنان در مقابل امیر اعظم حاکم سفاک و ستمگری که آمده بود تا کرمان و کرمانی را غارت کند قد بر افراشتند و با او وارد نبرد شدند سر انجام این دو نفر به همراه اسماعیل توپچی در نزدیکی بردسیر و پس از آن بقیه آزادیخواهان نیز دستگیر شدند. اسیران بردسیر شب را به سختی سپری کردند. برخی آزاد شدند. اما صبح روز بعد که مردم بردسیر از خواب بیدار شدند. در مقابل قلعه مشیز دو تنه درخت صنوبر را به پا دیدند که دیروز نبوده آن شب به دستور امیر اعظم حسین خان رییس نظمیه مرد آزادیخواه و روشندل و یار با وفایش. لاله دشت های نرماشیر یعنی رفعت نظام  دلیر را به دار کشیدند و داستان آزادیخواهی آن سر افراز آزاده و فرزند نرماشیر و یار صمیمی اش پایان یافت.

 

 

کتابشناسی:بم بام زمان محمد علی گلاب زادهبومگردی در بم

تاريخ : یک شنبه 24 فروردين 1394برچسب:, | 10:48 | نویسنده : محمد |